7 16

သင့္မွာရိွေနတဲ့ မွဲ႔မ်ားနဲ့တိုက္ ၾကည့္ပါ အမွန္ၾကီးပဲလို့ မေျပာနိုင္သလို အမွားေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး

မိမိအိမ္ စီးပြားေရး တက္ေစခ်င္ရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ပါ ရွာင္ပါ

၇ ရက္သားသမီး တစ္ပါတ္စာအထူးေဟာစာတမ္း ( ၉ ရက္ေန႕မွ၁၅ ရက္ေန႔အထိ)

စိတ္ညစ္စရာ ျပႆနာ ဒုကၡေတြႀကံဳေတြ႕ လာ တိုင္း ကုသိုလ္ တစ္ခုခု အၿမဲျပဳပါ ထူးျခားပါလိမ့္မည္

သင့္မွာရိွေနတဲ့ မွည့္မ်ားနဲ့တိုက္ ၾကည့္ပါ အမွန္ၾကီးပဲလို့ မေျပာနိုင္သလို အမွားေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူးမွဲ႔ တည္ေနရာႏွင့္ အေဟာေတြပါ ။ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ မွ်ေဝတာပါ ။ အမွန္ၾကီးပဲလို့ ့မေျပာနိုင္သလို ၊ အမွားေတြပါလို႔လဲ မဆိုသာပါဘူး ။

ေယာက်္ားေလး တို႔ရဲ႕ မွဲ႔ တည္ေနရာႏွင့္ အေဟာ

( ၁ ) နဖူးျပင္ တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ ရွိခဲ့လွ်င္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစြပ္အစြဲ ခံရတတ္သည္။ ပူပင္ေသာက မ်ားလိမ့္မည္။ မိမိတြင္ ရွိသည္ထက္ ပို၍ လူအမ်ားက ခ်မ္းသာသည္ ဟု ထင္ျမင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္

( ၂ ) ညာဘက္ မ်က္ခံုးေမြးေပၚတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ အဝဝကို သံုးေဆာင္ ခံစားရတတ္သည္ ။

( ၃ ) ဘယ္ဘက္ မ်က္ခံုးေမြးအေပၚတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ အရက္သမား၊ ၾကက္သမား၊ ေလာင္းကစား သမား ျဖစ္တတ္သည္ ။ ေလာင္းကစားမႈကို ဇနီးမယားထက္ပင္ ပိုမို၍ ခ်စ္ခ်င္စြဲလမ္း ႏွစ္သက္တတ္ပါသည္ ။

( ၄ ) ႏွာေခါင္း တည့္တည့္ ( ႏွာသီးထိပ္ဖ်ား) တြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ စာေပ၊ ဇာတ္သဘင္၊ ေတးဂီတ အႏုပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ထင္ရွားပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား တတ္ပါသည္ ။

( ၅ ) ညာဘက္ မ်က္ခမ္းေအာက္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းတတ္သည္။ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်စ္ခင္၍ အသံၾကား သနားေစ – ဟူေသာ ဆုေတာင္းျဖင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျခင္း ခံရတတ္သည္ ။

( ၆ ) ဘယ္ဘက္ မ်က္ခမ္း ေအာက္နားတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ လူမုန္း မ်ားတတ္သည္။ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အတိုက္အခံႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ငယ္စဥ္ အခါက ဆင္းရဲဒုက ၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရလိမ့္မည္ ။ အခ်စ္ေရးတြင္ စြန္႔စားတတ္သည္ ။ တဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္သည္ ။ ဇနီးမယားကို ခ်စ္ခင္သူျဖစ္မည္။ ဇနီးသည္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံရတတ္ပါသည္ ။

( ၇ ) ညာဘက္ ပါးမို႔တြင္ စံပယ္တင္မွဲ႔ ရွိလွ်င္ မိန္းကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ မ်က္ႏွာပြင့္လန္း တတ္ပါသည္။ေလာကကို တရားသေဘာျဖင့္ ရႈျမင္တတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ႀကီးရင့္လာလွ်င္ ရေသ ရဟန္း ျပဳတတ္သည္။ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္သည့္ သာသနာျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

( ၈ ) ဘယ္ဘက္ ပါးေပၚတြင္ စံပယ္တင္မွဲ႔ ရွိလွ်င္ မိန္းမေခ်ာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ မိန္းမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် တတ္ပါသည္။ မိန္းမတို႔၏ ခ်စ္ခင္စြဲျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ခံယူရတတ္ပါသည္။

( ၉ ) ညာဘက္ ပါးျပင္၌ ေအာက္ဘက္နားတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာလွ်င္လည္း ခဏတာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရျပင္ပန္းတတ္သည္။

( ၁၀ ) ဘယ္ဘက္ ပါးျပင္ေအာက္တြင္ ထင္ရွားစြာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာ ႀကီးပြားတတ္သည္။ မည္သည့္ အလုပ္မဆို ေအာင္ျမင္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကား တတ္ပါသည္။

( ၁၁ ) ေမးေစ့ တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တတ္ပါသည္။ သတင္းေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္မည္။

( ၁၂ ) ေမးေစ့နား တဝိုက္တြင္ ထင္ရွားေသာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားတြင္လည္း ပါရွိသည္။

( ၁၃ ) မ်က္ရည္ စီးက်ရာ လမ္းေၾကာင့္တည့္တည့္ (ဝဲ, ယာ) တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ မယားဆံုးတတ္သည္။ ( သို႔မဟုတ္ ) အိမ္ေထာင္ေရး ညံ႔တတ္သည္။ စီးပြားရွာရာတြင္ ပင္ပန္းတတ္ပါသည္။

( ၁၄ ) လည္ပင္းတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ခ်မ္းသာ ႀကီးပြားတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ဆင္းရဲလွ်င္လည္း ခဏသာျဖစ္၍ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းတခုခုျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်မ္းသာတတ္ပါသည္။

( ၁၅ ) ဘယ္, ညာ လက္ေမာင္း ( သို႔မဟုတ္ ) လက္ဖ်ံ ဘယ္, ညာတြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ ဆင္းရဲသူျဖစ္ပါက လူလတ္တန္းစား ဘဝျဖင့္ အဆင္ေျပတတ္သည္ ။ အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ ေဇာတိက သူေဌးကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ သူေဌး ျဖစ္တတ္ပါသည္။

( ၁၆ ) ရင္ဘတ္ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္တြင္ မွဲ႔တလံုးစီ ရွိ၍ ရင္ဘတ္အလယ္ တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔တလံုး၊ ခါးနားတြင္ မွဲ႔တလံုး၊ ပါရွိျခင္းကို မွဲ႔စလြယ္ဟု ေခၚဆိုသည္။အသက္ရွည္၍ ဗဟုသုတ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားေသာ ေရွးလူႀကီးမ်ား၊ ရေသ့ ပညာရွိႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔အရ ေယာက်္ားတြင္ မွဲ႔စလြယ္ ရွိျခင္းသည္ ယခင္ ဘဝေဟာင္းက မင္းျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုအမိန္႔ ရွိၾက၏။

မွဲ႔စလြယ္ ပါရွိေသာသူသည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ မၾကံဳရဘဲ အဆင့္အတန္းျမင့္သည္ ့ဘဝမ်ိဳးႏွင့္ ေနႏိုင္ရလိမ့္မည္။ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳ ေလးစားျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ ဇနီးမယား အေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္း တတ္ပါသည္။

( ၁၇ ) ဘယ္ဘက္ (သို႔မဟုတ္) ညာဘက္ ေပါင္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္သူ ျဖစ္တတ္သည္။ လူမႈေရး ကိစၥ အဝဝကို သိနားလည္ျပီး အကင္းပါးသူ ျဖစ္တတ္သည္ ။

( ၁၈ ) တင္ပါး၏ ဘယ္ဘက္ ( သို႔မဟုတ္ ) ညာဘက္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ အရွက္အေၾကာက္ အလြန္ႀကီးတတ္ပါသည္။ စိတ္သေဘာထား ႏုတတ္သည္။ ေယာက်္ား ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ တခါတရံတြင္ မိန္းမဆန္ေသာ အျပဳအမူ အေနအထိုင္မ်ားကို ေတြ႔ရတတ္သည္ ။

( ၁၉ ) ေယာက်္ားတန္ဆာ ထိပ္ဖူးနားတြင္ မွဲ႔ ရွိလွ်င္ မိန္းမတို႔၏ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္း ႏွစ္သက္ျခင္းကို ခံစားရတတ္ပါသည္။ ေရွးဆရာႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔အရ မွဲ႔မ်ားေလ ပို၍ အစြမ္းထက္ေလဟု ဆိုၾက၏။ ထိပ္ဖူးနားတြင္ မွဲ ႔ႏွစ္လံုးထက္ပိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဆက္ မ်ားတတ္သည္။ တန္ဆာ၏ အရင္းပိုင္းတြင္ မွဲ႔ပါရွိလွ်င္ မွဲ႔မပါသကဲ့သို႔ပင္ စြမ္းအား မရွိဟု မွတ္ယူရပါမည္။

( ၂၀ ) ေျခဖဝါး အလည္တည့္တည့္တြင္ မွဲ႔ရွိလွ်င္ တေနရာတည္းတြင္ အတည္တက် မေနရဘဲ ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ ဘဝျဖင့္ သြားလာေနထိုင္ရကာ ဘဝဆံုးပါးပ်က္စီးတတ္ပါသည္။

( ၂၁) ဘယ္ ( သို႔မဟုတ္ ) ညာ ေျခဖမိုးတြင္ မွဲ ့မ်ားစြာ ပါရွိလွ်င္ သူရဲေကာင္းျဖစ္တတ္သည္။ (သို႔မဟုတ္) လူဆိုး၊ ဓားျပ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တုတ္၊ ဓား၊ လွံ စသည့္ လက္နက္ ကိရိယာမ်ားကို ေဆာင္ထားတတ္သည္။ တိုက္ခိုက္ေရး ပညာမ်ားတြင္လည္း ဝါသနာပါ၍ ပညာရွင္ျဖစ္တတ္သည္။

( ၂၂ ) ရင္ညြန္႔ တည့္တည့္တြင္ ထင္ရွားေသာ မွဲ႔ရွိလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ တရားဓမၼ ႏွလံုးသြင္းတတ္သည္။ ေလာကီသမထ စ်ာန္တန္ခိုးဘက္သို႔ လိုက္စားတတ္ သည္။ သိဒၶိ မဟိဒၶိ တန္ခိုးမ်ား ရ၍ ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္သည္။

( ၂၃ ) ညာဘက္လက္တြင္ မွဲ႔ ပါရွိလွ်င္ ေငြေၾကးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမႈျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကပ္ေစးႏွဲသူ၊ မိမိကိုယ္က်ိဳး တခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

( ၂၄ ) လက္ဖဝါးျပင္၏ ဘယ္ ညာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ အလယ္ တည့္တည့္တြင္ ထူးထူးျခားျခား မွဲ႔အစိမ္းတလံုး ပါရွိလွ်င္ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရေသာ ဘုန္းရွင္၊ ကံရွင္၊ ပါရမီရွင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဝိဇၨာဓိုရ္၊ သိဒၶိရွင္၊ မဟိဒၶိရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပ႒ာန္းဆက္ ရွိသူျဖစ္သည္။ ဝိဇၨာလမ္းသို႔ လိုက္စားလွ်င္ ဆရာသမားေကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ျပီး သိဒၶိရတတ္ပါသည္။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments