1 16

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ “၂၀၁၉ ” ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္

တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကယ္လုပ္မည္ဆိုလ်ွင္ လူအမ်ားက မိမိအထင္ႀကီး၊ ေလးစား သိပ္အံ့ၾသသြားၾကလိမ့္မည္။

ထူးျခားျခား ထင္ေပၚ လာမည္။ အရာရာကိုဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနရာဌာေနေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားအေန႔နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (6)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(7:42)အတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္းႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။

(13)ရက္ ဘုုရားတည့္၊ ထီးတင္၊ ေစ့စပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းေလေၾကာင္းခရီသြားျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ယူျခင္းႏွင့္ နံနက္(8:50)နာရီလြန္ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္ျခင္းေကာင္း၏။ (27)ရက္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ တိုင္ ညစက္(6:55) မွာ ညစက္(10:5)အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ -၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (6 -13-27)ရက္ မီးခိုးေရာင္၊ ဖက္ဖူးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

စီးပြားေရးဂ႑ -စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းမည္။

ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ငွါးရန္ျခင္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဖက္႐ွင္ဒီဇိုင္နားတီထြင္းျခင္း ႏွင့္ ဒီဇိုင္နာဆိုင္ဖြင့္ျခင္းမ်ား အက်ိဴးေပးပါလိမ့္မည္။အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေငြးေၾကးရင္းႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကို စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လာဘ္လဘေပါမ်ား လာတတ္ပါသည္။

အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလိုက္စား သင္ၾကာေနေသာ ပညာရပ္ မိမိဘဝကို ျမႇင့္တင္းေပးပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေကာင္း၊ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပိး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားလာျခင္း၊ရပ္ေဝးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊အလုပ္အသစ္မ်ား စတင္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားအက်ိဳးေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ အခက္ခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေသာ္လည္း တုန္လႈပ္မႈမရိွဘဲ ရဲဝံ့ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္* ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွင္ အက်ိဳးျမတ္ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊နာမည္သတင္း ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး ေငြအစ့ုအလိုက္ ခ်မ္းသုခရတတ္သည္။ စေန႔သားသမီးမ်ား အထူးသတိထားပါ။ ဒုကၡေပးတတ္သည္။

မိမိ မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ လူမ်ိဳးျခား (သုိ႕) စေနသားသမီး တစ္ဦ အမႈအခင္း ကိစၥ ေပၚတတ္ပါသည္။ထိုအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ မေမ်ာ္လင္ေသာ ယာဥ္အတိုက္အခိုက္ ဥပါဒ္အႏၱရာယ္ျဖင့္လည္း ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ တစ္ပါးသူ မိမိအသက္အႏၱရယ္ ထိပါးတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအျမဲသတိထားပါ။

ပညာေရးဂ႑ -ပညာေရးတြင္ ဤႏွစ္ အထူးကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္၍ လူငယ္၊ လူႀကီး မေရြး ႀကိဳးစာအားထုတ္ပါ။ ႏွစ္က်မ်ား ဤႏွစ္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။

ပညာေရးတြင္ ဝီရိယ၏အက်ိဴးျဖင့္ ထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္မည္။ စက္မႈကိရိယာ ႏွင့္ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးပ်က္စီးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ယူျခင္းေကာင္း၏။

ျပည္ရပ္ျခား အလုပ္အကိုင္ “အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ”*စင္ကာပူ၊ မေလး႐ွား၊ ဘန္ေကာက္၊ ဗီယန္နမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ သိရီလကၤာ အစစ ထိုေနနံ ႏိုင္ငံ အခြင့္အလမ္းပြင့္လန္း၍ ပညာေရး ဘာသာရပ္စာေမးေျဖ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ ေနရာေကာင္ဌာေနရရိွတတ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ ၊အေရာင္းအဝယ္၊ပညာသင္ေဆးပညာလုပ္ငန္မ်ား ေအာျမင္မူရၿပိး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားဝင္လာတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (10)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔*နတ္ျပည္ျပႆဒါး* တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္(11:47)အတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ တိုင္ထူ၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ဘဏ္စရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ဘာသာေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(သူရႆတိ မယ္ေတာ္ပူေဇာ္ပြဲ)အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ -လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳရြယ္၊အပ်ိဳႀကီးမ်ား အိမ္ေထာင္မဂၤလာျပဳရတတ္သလို႔ ဤႏွစ္ထဲတြင္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ အေပါင္းတို႔ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစာမေပးသင့္ႏွစ္ပါ။

အသက္အရြယ္ပိုင္းကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ဖူးစာၾကံဳတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရးႏွင့္နီးစပ္ရန္လြယ္ကူသေလာက္ ခက္ခဲမူမ်ားၾကံဳမည္။အျဖတ္အတားဆီးမ်ား အတိုက္အခိုက္ မနာလိုသူမ်ားၾကံဳေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မသင့္မတင့္ ျဖစ္တတ္သည္။(14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေလာတႀကီးမလုပ္သင့္ပါ။

ေဆြမ်ိဴ.းမိတ္ေဆြမ်ား လုပ္ငန္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးတတ္သည္။အသက္ ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၆၉ႏွစ္ရိွသူေတြ႔ကေတာ့ေငြေၾကးကိစၥ ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အာမခံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား သတိထားျခင္းႏွင့္ *လံုးဝ*အထူးေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါလိမ့္မည္။ ေရြေငြေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊အလိမ့္ခံရျခင္း၊ေဖာက္ထြင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအလြယ္တကူကတိေပးျခင္း၊လူမူေရျပသာနာမ်ား ႐ုတ္တရက္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (7)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(9:55)႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။-

(14)ရက္ နံနက္(7:16)နာရီလြန္ ဂါထာမႏၱန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္ ေရစက္ခ်၊ ႐ွင္ျပဳ၊ သိကၡာတင္၊ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားဒါနျပဳျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းပရိတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ သမထဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ တံတားေျမာင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရးအိုးလွဴျခင္းေကာင္း၏။

(႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ အခါမဂၤလာရသည္){ညေန႔ ၅နာရီ ၂၁မိနစ္ ၂၄စကၠန္႔တြင္ မဟာသၾကၤန္​အက်ေန႔ျဖစ္၍ နံနက္ ၈နာရီ ၅၀မိနစ္မွာ နံနက္ ၉နာရီ ၄မိနစ္အတြင္း မယ္ေတာ္ေရမည္။}-

(28)ရက္ ဤေန႔ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ည(9:25)နာရီလြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေဆးဝါးျဖန္႔ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထမင္းခြံ၊နာမည္မွည့္၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းေကာင္း၏။

(2019/7လ-10လ) မ်ားတြင္ မထင္မွတ္ထားေသာ ေနရာေဒသ၊ ျပည္ပရပ္ျခားခရီးတို ခရီး႐ွည္ မ်ားသြားရကိန္းရိွသည္။ မိမိလက္​​ေအာက္​ငယ္​သားႏွင္​့တပည္​မ်ားအား​ေထာက္​ပံ့​ေပးရျခင္​း၊ လူမႈ​ေရးႏွင္​့ဘာသာ​ေရးဆိုင္​ရာလုပ္​ငန္​းမ်ားတြင္​ ကိုင္​တိုင္​ဦးစီးရျခင္​း၊အမ်ားသ​ေဘာတူညီမႈ​ေၾကာင္​့ ကုသိုလ္​​ေရးလုပ္​ငန္​းမ်ားလုပ္​ကိုင္​ရမည္​။

ဒါေပမဲ့ ဤလေတြ႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥေတြ႔အတြက္ စကားမ်ားရတတ္သည္။

ညီကိုေမာင္ႏွမျခင္း စကားမ်ားမည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း၊ လယ္ယာ ဝယ္ထားသူးမ်ား ပ်က္စီး႐ုပ္သိမ္းျခင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားက ျပန္ေျပလည္းၿပိး မိမိဥစၥာ မိမိျပန္ရျခင္းႏွင့္ အစားထိုးေပးကမ္းျခင္းၾကံဳေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

ေငြကံေတာ့ေကာင္းပါလိမ့္မည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ May (26)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္းႏွင့္ နံနက္(9:35)အတြင္း ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း၊ ေဆးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ယခုႏွစ္ 2019 ခု*1လ-8လ* မ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္၍ နယ္ေျမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးဘာသာရပ္ကိစၥရပ္မ်ား၊စဥ္းမ်ွည္းစည္းကမ္းဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ အဖမ္းအစည္းမ်ားခံရျခင္းျဖစ္လာတတ္သည္။

စက္ယႏၱရားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္၍ အထူးသတိထားျပိး ဂ႐ုတစုိက္ကိုင္တြယ္ရလိမ့္မည္။ ညီအကိုေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဴးမ်ားေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းခြင့္ အက်ိဴးျမတ္မ်ားပ်က္စီးတတ္သလို႔ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းလ်ိဳဝွက္ ပ႐ိုဂ်က္မ်ား ခိုးခံရျခင္း စီးပြားအေျခအေနယိုင္းသြားရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (16)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ စပါးက်ီးသြင္းျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။(ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါရသည္။)

-(23)ရက္ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ပညာသင္ယူျခင္း၊ ေငြေၾကးအပ္ႏွံျခင္း၊ စပါးက်ီးသြင္းျခင္း၊ ေရနံတူးေဖာ္႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္းေကာင္း၍ (နံနက္ ၂နာရီ ၃၁မိနစ္လြန္ “အမၺဴဗာစိဝင္”သည့္အတြက္ ေျမတူးဆြျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထက္ မဂၤလာကိစၥမ်ား အခါေ႐ွာင္ပါ)-

(30)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(10)နာရီလြန္ ထီးတင္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ တိုင္ထူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္သစ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳနားသ၊ ေစ့စပ္လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အားကစားပြဲစတင္ျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ -၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (16)ရက္ နက္ျပာေရာင္၊ အနီေရာင္ဝဆင္၍ ထီးထိုးပါ။အသက္ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၆၊ ၅၉ႏွစ္ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မိမိလုပ္ငန္းမ်ာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္းမ်ားအက်ိဳးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားဘာသာရပ္မ်ား ေျဖဆိုမႈေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ July (7)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ ဘုရားတည့္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ထမင္းခြံ၊ အိမ္တတ္၊အသီးဆြတ္ခူးျခင္း၊ ဆည္းေျမာင္းတံတားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီဖြင္လွစ္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴျခင္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားလုပ္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ေရနံစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(စလြယ္တင္အတြက္ ယုပ္မရ) {ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ နကၡတ္မရ} [ကာရ္တိကပူဇာ]

-(21)ရက္*ရက္ရာဇာ* ဤေန႔ နံနက္(10:28)နာရီလြန္ နားသ၊ သိကၡာတင္ ပဥၥင္းခံ၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အားမခံျခင္း၊ တရားေရးစိရင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ ေၾကာျငာဆိုင္ဘုတင္ျခင္း၊ကင္းပြန္းတပ္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္းေကာင္း၏။

အသက္ ၂၂ႏွစ္ မွာ ႏွစ္ အသက္၃၀အတြင္း ႏွင့္ အသက္၄၀ႏွစ္မွာ ၅ဝအတြင္းရိွ စီပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ညံပါလိမ့္မည္။အသက္ ၂၂ႏွစ္ မွာ ႏွစ္ အသက္၃၀အတြင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူေပၚ သံသယာစိတ္ဝင္လာတတ္လို႔

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေၾကာင္း မိမိအခ်စ္ေရးမ်ား က်န္ၾကာေႏွာင္းနည္းျခင္းႏွင့္ခိုးေျပးရကိန္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရ တတ္သည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ August (4)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ နံနက္(9:22)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ဘုရားတည့္၊ ထီးတင္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ လက္မႈတီထြင္ျခင္းေကာင္း၏။

-(18)ရက္ ဤေန႔ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြျခင္း၊ ပရဟိတအဖြဲ႔ အသင္း လုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရး စကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။ (အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါေ႐ွာင္ရန္)

၂၀၁၉ခုႏွစ္ October (13)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ နံနက္(10:2)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေကာင္း၏။

(*လက်ၡမီးပူဇာ* “ပု႑မိ” *အဘိဓမၼာေန႔*)-(20)ရက္*နတ္ျပည္ျပႆဒါး* ဤေန႔ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ဂါထာမႏၱန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ညေန (4:31)နာရီလြန္ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရေၾကာင္းခရီသြားျခင္းေကာင္း၏။- (27)ရက္ ဤေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေနစက္ (12:43)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ထီးထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ ပေယာဂကုသျခင္းေကာင္း၏။(ကာလီပူဇာ)

ထီးထိုးရန္-၂၀၁၉ခုႏွစ္ October (27)ရက္ အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ား တဖက္သတ္အခ်စ္ေရးမ်ိဴ းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္းေရမွာ မိသာစုျပသနာ၊ေယာကၼႏွင့္အဆင္မေျပမူ၊မလိုလာျခင္း၊အမ်က္လိုမည့္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေဘးစကား အတင္အပ်င္း၊ အသြားအလာ၊ ဆင္ျခင္မွာသာ မိမိအိမ္ေထာင္သာယာစိုျပည့္လိမ့္မည္၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (17)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ လက္ထက္၊ ေစ့စပ္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ ေလွကားတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊

ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္းႏွင့္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ထီးထိုး၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းမ်ားေကာင္း၏။(အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာအခါရသည္) *သူရိယေနမင္း ဆီးမီးပူေဇာ္ပြဲ*

ထီးထိုးရန္-၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (17)ရက္ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။က်န္းမာေရးဂ႑ -က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မေမ်ာ္လင္ဘဲေရာဂါေဝဒနာမ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္သလို့ ဤႏွစ္တြင္ ေရာဂါဘယအမ်ိုဳးမ်ိဳး ႏိွပ္စပ္ျခင္း ခံရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးတြင္ အဖ်ားအနာေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲခင္းေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။2019ခု 1လပိုင္း၊ 3လပိုင္း၊ 5လပိုင္းေတြ႔မွာ ခရီးသြားလာျခင္းမေကာင္းပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ – ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ *သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္* (၃)ေခါက္ ရြတ္ဆိုၿပိး ခရီးသြားျခင္း *ကံေကာ္ၫြန္႔*ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ *အနီေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္*အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (8)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ဤေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ည (7:31)အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တက္ျခင္း၊ ေငြးေၾကးအပ္ႏွံျခင္း၊ အခ်စ္ေရးေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

– (15)ရက္ ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ သိကၡာတင္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေလွကားတင္၊ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ယူျခင္းႏွင့္ ထီးထိုး၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊စာခ်ဴပ္စာတန္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေကာင္း၏။-

(29)ရက္ ဤေန႔ ေန႔စက္(1:28)နာရီ မိနစ္အတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္အဝိစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေၾကာျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ ကင္းပြန္းတပ္၊ ထီးထိုးျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္-၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (15)ရက္ အျပာႏုေရာင္၊ ပန္ေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။နီေရႊေရာင္၊ ပတၱျမား အဆင္းရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ(က၊ ခ၊ ဂ၊ င) (၈- ၆- ၀ -၄) တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကံေကာင္းေစရန္ ေျမာက္ဘက္အရပ္ ေနရာ၌ သဲပံုေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပုန္းညက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္သို႔ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ေဇာင္းယားပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္၍ သင့္ထံ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား လာလိမ့္မည္။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ ကန္ဇြန္းၫြန္႔၊ ခေရၫြန္႔၊ ၾကာပြင့္၊ ဂႏၶမာပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားပူေဇာ္ေပးပါ။ မာလာကာသီး၊ ပန္းသီး၊ ေပါင္မုန္႔ တို႔ကို ဘုရားတြင္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ ေပးပါ။

Credit:ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ -09456471357(Viber)

Facebook Comments